image banner
Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số xã Nâm N’Đir năm 2023
Số ký hiệu văn bản 09/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/02/2023
Ngày hiệu lực 07/02/2023
Trích yếu nội dung Ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số xã Nâm N’Đir năm 2023
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Văn Trang
Tài liệu đính kèm