image banner
Về việc rà soát nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn xã Nâm N'Đir
Số ký hiệu văn bản 101/TB-UBND
Ngày ban hành 11/08/2023
Ngày hiệu lực 11/08/2023
Trích yếu nội dung Về việc rà soát nhu cầu sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để lập kế hoạch sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn xã Nâm N'Đir
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Minh Hải
Tài liệu đính kèm