image banner
THÔNG BÁO Về việc tiếp tục tìm chủ sử dụng đất đai, lán trại, cây trồng tại Tiểu khu 1289 (Khu vực rừng xoan) thuộc địa bàn thôn Nam Hà, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
Số ký hiệu văn bản 09/TB-UBND
Ngày ban hành 21/02/2023
Ngày hiệu lực 21/02/2023
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Về việc tiếp tục tìm chủ sử dụng đất đai, lán trại, cây trồng tại Tiểu khu 1289 (Khu vực rừng xoan) thuộc địa bàn thôn Nam Hà, xã Nâm N’Đir, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk Nông
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Văn Trang
Tài liệu đính kèm