image banner
Quyết định ban hành quy tắc ứng xử, văn hoá đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đăk Nông
Số ký hiệu văn bản 1205/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/11/2023
Ngày hiệu lực 19/07/2022
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành quy tắc ứng xử, văn hoá đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đăk Nông
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm