image banner
Tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến"
Số ký hiệu văn bản 101
Ngày ban hành 14/12/2023
Ngày hiệu lực 14/12/2023
Trích yếu nội dung Tham gia cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu pháp luật về định danh, xác thực điện tử và dịch vụ công trực tuyến"
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Thông báo
Người ký duyệt Nguyễn Văn Trang
Tài liệu đính kèm