image banner
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Số ký hiệu văn bản 07/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2024
Ngày hiệu lực 12/01/2024
Trích yếu nội dung Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2024
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quyết định
Người ký duyệt Nguyễn Văn Trang
Tài liệu đính kèm