image banner
Nâm NĐir - Thực hiện mô hình Ngày không viết, Ngày không hẹn
Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn người dân, tổ chức hoàn thiện hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày làm việc. Xã Nâm ndir triển khai mô hình “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả  vào ngày thứ Tư hằng tuần (bắt đầu từ ngày 18/10/2023)
Người dân được các bạn Đoàn viên,  thanh niên trên địa bàn xã hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến và ghi thay thông tin trên giấy tờ thủ tục hành chính.
Khi cá nhân, tổ chức đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu giải quyết TTHC vào ngày thứ Tư hàng tuần, sẽ được CBCCVC kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, trường hợp đầy đủ các thành phần hồ sơ theo quy định, CBCCVC sẽ thực hiện viết thay hoặc đánh máy các loại giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của từng loại TTHC (trừ trường hợp TTHC đặc thù theo quy định pháp luật không được viết thay); sau đó, CBCCVC thực hiện kiểm tra tính chính xác thông tin trong các giấy tờ, hồ sơ trước khi cá nhân, tổ chức ký tên hoặc điểm chỉ trong giấy tờ, hồ sơ đó (Ngày không viết).
Sau khi hoàn tất hồ sơ, CBCCVC tiến hành xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức ngay trong ngày làm việc; việc tiếp nhận và trả kết quả trong giờ hành chính, không viết Giấy hẹn (Ngày không hẹn).
Thời gian nhận và giải quyết hồ sơ của “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” đến 15 giờ cùng ngày. Sau thời gian trên, CBCCVC thực hiện tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo quy trình giải quyết TTHC thông thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Sáng kiến CCHC “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, phát huy hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) rút ngắn thời gian giải quyết TTHC. Hướng tới sự thân thiện, hài lòng của người dân, tổ chức với cơ quan hành chính nhà nước
Anh-tin-bai
 BẢN ĐỒ XÃ NÂM N'ĐIR - HUYỆN KRÔNG NÔ

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
image banner
ipv6 ready