image banner
Phòng tư pháp huyện Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn xã Nâm NĐir
Ngày 22/8/2023: Tại Hội trưởng UBND xã Đức Xuyên và Nhà văn hóa xã Nâm N'Dir.  Phòng tư pháp huyện Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.
Nhằm mục đích: Tuyên truyền, phổ biến chính sách mới về chế độ ưu đãi đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Nâng cao nhận thức, hiểu biết, trách nhiệm của cộng đồng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.
Anh-tin-bai
 BẢN ĐỒ XÃ NÂM N'ĐIR - HUYỆN KRÔNG NÔ

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 133
  • Tất cả: 18,717
Đăng nhập
image banner